2022 yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları

Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) 2022 yılı 1. Çağrı Dönemi Kabul edilen Projeler

 

BAP Numarası 

Proje Konusu

Proje Yürütücüsü

2022B1Ç01D

Beyin Kan Damarlarının ve İlişkili Hücrelerin Makine Öğrenmesi Yaklaşımı ile Üç Boyutlu Analizi

Dr. Ögr. Üyesi Berna Kiraz

2022B1Ç02D

Otomatik Tahlil Yapabilen Hemotoloji Analizatörü

Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU

2022B1Ç03D

Bosna ve Kosova Savaşları Esnasında Gündem Olan Kriz Zaman Fetvaları

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hacer KORKMAZ

2022B1Ç04D

Manşonsuz Giyilebilir Akıllı Tansiyon Aleti

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTÇİ

2022B1Ç05D

Biyofilik Yaklaşımla Suyun Mekânda Algısal ve Duygulanımsal Boyutları: Çağdaş Mimarlık Örnekleri

Doç. Dr. Emine Köseoğlu Çamaş

2022B1Ç09D

Taşınabilir Kültürel Mirasa Yeni Yaklaşımlar: Ohri Yazma Eserlerindeki Metin Dışı Kayıtların Şehrin Sosyo-Kültürel Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mustafa Göleç

2022B1Ç10D

Derin Öğrenme Tabanlı Yazılım Kod Kalite Analiz Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Nizam