1. BAP Projelerinde 2022-2. Çağrı ve sonraki çağrı dönemleri için destek üst limit önerisi Tablo 1 olarak onaylanmıştır.

Tablo 1. Destek Üst Limit

 

PROJE TÜRÜ

 

DESTEK ÜST LİMİTİ

2022 – 2023

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi

30.000 TL

Yüksek Lisans Tez Projesi

50.000 TL

Doktora Tez Projesi

65.000 TL

 

2. BAP projelerinde bursiyer olma şartı olarak

a) Bursiyerin bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olması,

b) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak,

maddeleri onaylanmıştır.

Bu şartları yerine getiren bursiyerlerin projelerden alacağı net burs miktarı ve destek süreleri Tablo 2’de verildiği şekilde kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

Tablo 2. Burs Net Miktarı ve Destek Süresi Üst Sınırları

Proje Grubu

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Destek Süresi /Ay

Lisans Öğrencisi

1.000.-TL

10

Yüksek Lisans Öğrencisi

1.500.-TL

12

Doktora Öğrencisi

2.000.-TL

24