• BAP Projelerine başvurmadan önce BAP Yönergesini okumanız önem arz etmektedir.
  • BAP Proje süreçlerinde teknik inceleme / şekli inceleme BAP Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.
  • Proje dosyalarını word haricinde gönderimlerde BAP Koordinatörlüğü tarafından proje incelemeye alınmayacaktır.
  • Proje dosyaları, Proje Yürütücüleri tarafından BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

Proje Başvuru ve Onay Aşaması Akış Şeması