Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Komisyon Başkanı
0212 521 81 00 D: 4003 f.yilmaz@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Manchester Üniversitesi (İngiltere)
Prof. Dr. Ayşe Pınar VURAL Üye
0212 521 81 00 D: 6049 apvural@fsm.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Y.Lisans: Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Erol KILIÇ Üye
0212 521 81 00 ekilic@fsm.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi Y.Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL Üye
0212 521 81 00 D: 6510 ggocen@fsm.edu.tr
Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Y.Lisans: Sakarya Üniversitesi Doktora: Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf CİVELEK Üye
0212 521 81 00 D: 4053 ycivelek@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: ODTÜ Doktora: University of Pennsylvania
Dr. Öğr. Üyesi Ali NİZAM Üye
0212 521 81 00 D: 4056 ali.nizam@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berna KİRAZ Üye
0212 521 81 00 D: 4236 bkiraz@fsm.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin GÜRPINAR Üye
0212 521 81 00 D: 4065 - 1014 bgurpinar@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Dumlupınar Üniversitesi Doktora: Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AKTAŞ DİNÇER * Üye
0212 521 81 00 D: 4304 hdincer@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hacer KORKMAZ Üye
0212 521 81 00 D: 1323 thkorkmaz@fsm.edu.tr
Lisans: Zarqa Private University Y.Lisans: Yarmouk University Doktora: İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ Üye
0212 521 81 00 D: 6048 zkserefoglu@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: İstanbul Üniversitesi
* Yarı Zamanlı